Yüz Germe

“Face Lift” veya “Rhytidectomy”, yüz ve boyun derisinin sarkması ve kırışıklıkları gibi yaşlanma belirtilerini düzeltmek ve bazen ortadan kaldırmak için uygulanan estetik cerrahidir ve yüz gençleştirme cerrahisinin sadece bir kısmını teşkil eder.

Ameliyat öncesi Değerlendirme :

Yüz germe düşünen kişinin atması gereken ilk adım plastik cerraha danışmaktır. Kişi arzulanan sonucun mükemmeliyet değil düzelme olduğunu akılda tutarak ameliyat sonrası daha iyi görünmek ve daha iyi hissetmek konusundaki beklentilerini açık yüreklilikle tartışmalıdır.

Herhangi bir estetik ameliyat girişiminden önce saptanması gereken en önemli etkenlerden biri duygusal kararlılıktır. "Yeni" bir yüz yeni bir yaşamı garantilemez. Yüz germe görünümünüzü düzeltebilir ve kendinize güveninizi tazeleyebilir; fakat gerisi size kalmaktadır.

Muayene ettikten sonra cerrah, sizinle, yöntemle ilgili kararları etkileyecek diğer değişkenleri tartışacaktır. Sıklıkla, yüz germenin, kişinin yaşını 5-10 yıl gençleştireceği söylenir, fakat kesin bir sonucu önceden belirlemek imkansızdır. Daha gerçek olarak, başarılı bir yüz germe kişinin yaşı için daha iyi gözükmesini sağlar. Düzelmenin derecesi yaş, kalıtım, kemik yapısı, derinin kişisel özellikleri alkol, sigara kullanımı, beslenme, alışkanlıklar gibi etkenler tarafından belirlenir.

Bu aynı faktörler, bir dereceye kadar yüz germenin ne kadar etkili olacağını da belirler.
İlk ziyaret esnasında cerrah durumunuza özel detayları, kullanılacak teknik ve anestezi, ameliyatın nerede yapılacağı da dahil açıklayacaktır. Yüz germe kararı vermeden önce riskler ve masrafı gibi ilave faktörler de bu esnada cerrahla tartışılmalıdır.

Cerrahi Yöntem:

Yüz germe tipik olarak yüz ve boyundan fazla veya gevşek, sarkmış derilerin uzaklaştırılması için uygulanır. İşlemin miktarı hangi değişikliklerin arzulandığına ve cerrahınızın neyi uygun bulduğuna dayanır. Gözler çevresindeki torbalanmaların uzaklaştırılması isteniyorsa göz kapağı cerrahisi (blepharoplasty) yüz germe ameliyatı ile birlikte veya ayrı bir ameliyat olarak yapılabilir. Alın germe, gıdık liposuction, doku enjeksiyonları, yüz kontur değişiklikleri, peeling v.s. yüz germe ameliyatı ile birlikte veya ayrı bir ameliyat olarak önerilebilir.

Yüz germe bölgeyi uyuşturan lokal anestezi ile veya genel anestezi ile uygulanabilir. Anestezi uygulanmadan önce gerginliği azaltmak amacıyla medikasyon verilir. Sedatif (yatıştırıcı) ve lokal anestezi ameliyat esnasında rahat olmanızı sağlayacaktır. Eğer genel anestezi uygulandıysa tüm ameliyat boyunca uyuyacaksınız.

Ameliyat esnasında yüz germe önce yüzün bir tarafında ve sonra diğer tarafında uygulanır. Kesi yapılmadan önce kesilerek çıkarılacak deri parçası üzerindeki saç kesilecektir. Kesiler sıklıkla kişinin ihtiyacına ve cerrahın yöntemine uyacak şekilde kişiye özel ayarlanır. Birçok vakada kesiye şakaklarda saç hattı içinde başlanır. Aşağıya doğru kulak önündeki doğal hat boyunca ilerler, kulak memesinden arkaya döner ve kulak arkasındaki saçlı deriye ilerler. Bazen boyun derisindeki fazlalığa ulaşım sağlamak amacıyla çene altına küçük bir kesi gerekebilir.

Kesiler boyunca çalışarak cerrah deriyi altındaki yağ ve kastan ayırır. Deri şakak bölgesinde yukarı ve arkaya çekilir, aynı zamanda kulak arkasında ve kulak önünde de gerilerek fazlalık uzaklaştırılır. Bazı vakalarda çene ve boyundaki yağ birikimleri uzaklaştırılır ve sarkmış kas ve yağ dokusu gerilir.

Eğer aynı ameliyatta blefaroplasti uygulanacaksa, cerrah alt ve üst göz kapaklarında genellikle göz dış kenarlarındaki "kaz ayaklarına" kadar uzanan kesiler yapacaktır. Daha sonra fazla deri ve altındaki yağ uzaklaştırılacaktır.

Doğal deri hatları ve kıvrımları boyunca yapılmış kesiler dikişlerle kapatılır. Her ne kadar cerrah yara izlerini en az göze çarpacak şekilde ayarlamak için (örneğin saç içi) her çabayı gösterecekse de, yara izleri kaçınılmazdır. Vakaların çoğunda izler zamanla solacak ve zor görülür hale gelecektir. En fark edilir olanı kulak arkasındadır, fakat saç ile kolaylıkla kapatılabilir. Ameliyatı takiben, deri altına birikebilecek az miktarda kan ve sıvının drenajına (boşaltılmasına) müsaade etmek için kulak arkasına ince bir tüp yerleştirilir. Yüz ve boyuna, geniş ve gevşek bir pansuman uygulanacaktır. Ameliyatın tipine, çeşitliliğine ve miktarına bağlı olarak, örneğin (blefaroplasti'nin yapılıp yapılmadığına bağlı olarak) işlem genellikle 3-5 saat veya daha fazla sürer.

Ameliyat Sonrası İyileşme:

Ameliyat sonrası, ilaçlarla kolaylıkla kontrol edilebilen çok hafif ağrı vardır. Bir kaç gün içinde başınız biraz yükseltilmiş olarak yatmanız istenecektir. Eğer dren kullanıldıysa ameliyatı takiben birinci veya ikinci günde çıkarılacaktır. Sargılar genellikle bir gün sonra çıkarılacaktır. Ameliyatın ertesi gününden itibaren size önerilecek boyunluğu takmanız gerekecektir. Hastaneye yatırılmış hastalar ikinci veya üçüncü günde çıkarılacaktır.

Şişme ve deride renk değişimi sıktır ve genellikle birinci ve ikinci haftada gerileyecektir. Hastaların çoğu ameliyatı takiben yüz ve boyunda uyuşukluk veya gerginlik hissinden bahsederler. Bu durumların yoğunluğu ve ne kadar süreceği kişiden kişiye farklılık gösterir.

Yüz germe ameliyatının amacı, doğal, daha genç ve daha çekici bir görünümdür. Bununla birlikte normal iyileşme aşamalı bir süreçtir ve nihai sonuç en az 3 hafta fark edilmeyecektir.

Makyaj malzemelerinin kullanımına dikişler alındıktan sonra müsaade edilir. Güneşe çıkma ameliyat sonrası bir kaç ay sınırlanma ve buna yüksek koruma faktörlü güneşten koruma kremlerinin kullanımı eşlik etmelidir.

Make An Appointment