Bilimsel Yayınlarım

Yayınlarım

1. Bilaterally Involved Tessier No.4 Cleft T. Aköz, B. Erdoğan, M. Görgü, R. Kutlay, F. Dag The Cleft Palate - Craniofacial Journal, 33:252, 1996.

2. Possibly New Multiple Congenital Anomaly Syndrome : Cranio-fronto-nasal Dysplasia with Poland Anomaly. B. Erdoğan, T. Aköz, M. Görgü, R. Kutlay, F.Dağ American Journal of Medical Genetics , 65: 222-225,1996.

3. The Correction of Velopharyngeal Insufficiency by Furlow Palatoplasty in Patients Older Than 3 Years Undergoing Veau-Wardill-Kilner Palatoplasty: A Prospective Clinical Study. Deren O, Ayhan M,Tuncel A, Gorgu M, Altuntas H, Kutlay R, Erdogan B.

4. Destrüktif Seyirli Dev Hücreli Granülomalar T. Aköz, B. Edoğan, M. Görgü, H. Altıntaş, M.R. Kapucu, R. Kutlay Kulak,Burun,Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Dergisi 4:173, 1996.

5. Tessier No.0 Yüz Yarığı Cerrahi Tedavisine Değişik bir Yaklaşım T. Aköz, B. Erdoğan, M. Görgü, M.R.Kapucu, N. Karaçal, R.Kutlay Türk Plastik Cerrahi Dergisi 4 (3) : 179-184, 1996.

6. Damak Yarığı Onarımı Sonrası Oluşan Fistüllerin Değerlendirilmesi. Ankara Numune Hastanesi Dergisi, 35: 24, 1995 T. Aköz, B. Erdoğan, M. Görgü, A. Terzioğlu, R. Kutlay, Z. Kıymaz

7. Deri Grefti Donör Saha İyileşmesinde PGE2 Uygulamasının Rifampisin+Nitrofurazon'lu Pansuman Yöntemi İle Karşılaştırılması T. Aköz, B. Erdoğan, , M. Görgü, F. Dağ, R. Kutlay, A. Kutlay 9.Eylül.Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 57-63, 1995.

8. Proboscis Lateralis M. Görgü, B. Erdoğan, T. Aköz, R. Kutlay, G. Aslan Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 5(2): 117-9, 1997

9. Klippel Weber Trenaunay Sendromu ve Boyunda Unilateral Web M. Görgü, B. Erdoğan, T. Aköz, R. Kutlay, Ü. Sakıncı Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 36:69, 1996

10. A New Technique for Correction of Distal Penile Hypospadias Kutlay, Rohat MD; Isik, Daghan MD; Ercel, Coskun MD; Anlatici, Recep MD; Isik, Yasemin MD Annals of Plastic Surgery: July 2010 - Volume 65 - Issue 1 - pp 66-69

11. Re-Virjinizasyon: Himenoplasti Dağhan Işık, Coşkun Erçel, Rohat Kutlay, Recep Anlatıcı Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi Cilt 19 Sayı 1 (2011)



Kongre ve Sunular

1. Application of PGE2 Dressing for Split Skin Graft Donor Sites T. Aköz, B. Erdoğan, M. Görgü, F.Dağ, R. Kutlay, A. Kutlay Sixth European Conference on Advances in Wound Management, Amsterdam, 1996

2. Modified Fascia Lata Fasciocutaneous Flap for Trocanteric Pressure Sores. B.Erdoğan, M. Görgü, T. Aköz, G. Aslan, R. Kutlay Sixth European Conference on Advances in Wound Management, Amsterdam, 1996

3. Endoscopic Face Lifting B. Erdoğan, M. Görgü, T. Aköz, O. Deren, E. Kargı, R. Kutlay Tıpta Diagnostik ve Terapötik Endoskopi, 22-26 Mayıs, Antalya

4. Uzatılmış Uyluk Kompozit Flebi ile Penis Rekonstrüksiyonu E. Kargı, B. Erdoğan, T. Aköz, M. Görgü, R. Kutlay, H. Altıntaş XIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, 1996

5. Kulak Kekoidlerinin Tedavisinde Kombine Yaklaşım O. Deren, B. Erdoğan, T. Aköz, M.R. Kapucu, R. Kutlay, F. Dağ XIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, 1996

6. Littler Yöntemi ile İşaret Parmağından Pollisizasyon T. Aköz, B. Erdoğan, M. Görgü, R. Kutlay, F. Çelik XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, 1995

7. Bilateral Asimetrik Tutulumlu Tessier No.4 Yüz Yarığı T. Aköz, B. Erdoğan, M. Görgü, R. Kutlay, M. Ayhan XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, 1995

8. İntermaksiller Fiksasyonun Temporomandibüler Eklem Diskine Geç Dönem Etkileri M. Görgü, B. Erdoğan, T. Aköz, R. Kutlay, T. Seyhan XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, 1995

9. Robinow Sendromu E. Kargı, B. Erdoğan, T. Aköz, M. Görgü, R. Kutlay XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, 1995

10. Konjenital Dev Nevus M. Görgü, B. Erdoğan, T. Aköz, R. Kapucu, R. Kutlay XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, 1995

11. Yenidoğanın Obstrüktif Konjenital Epulisi T. Aköz, B. Erdoğan, M. Görgü, O. Deren, R. Kutlay XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Ankara

12. Kraniofrontonazal Displazinin Yeni ve Nadir Bir Varyantı R. Kutlay, B. Erdoğan, T. Aköz, M. Görgü, Z. Kıymaz XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Ankara

13. Tendon Onarımlarının Ultrasonografik Değerlendirilmesi ve Modifiye Kessler ile İnterlock Sütür Yöntemlerinin İnvivo Karşılaştırılması O. Deren, B. Erdoğan, M. Görgü, T. Aköz, R. Kutlay XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Ankara

14. Proboscis Lateralis B. Erdoğan, M. Görgü, T. Aköz, R. Kutlay, A. Terzioğlu XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Ankara

15. El İskeletine Girişim Yapılan Konjenital El Anomalileri T. Aköz, B. Erdoğan, M. Görgü, R. Kutlay, Z. Kıymaz XIII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi 23-25 Ekim 1991, Nevşehir

16. Serbest TRAM Flep İle Boyun Kontraktürü Düzeltme M. Mutaf, R. Kutlay XXII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2000, İzmir

17. XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Ankara

18. Estetik Plastik Cerrahi Derneği (Uluslararası Katılımlı) II. Ulusal Kongresi, 26-30¬ Kasım 1997, Adana

19. Breast 2003, "Meme Rekonstrüksiyonu Sempozyumu", 26-27 Eylül 2003, Mersin

20. XXI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 30 Eylü1-3 Ekim 1999,Kuşadası- Aydın

21. XXII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 27 Eylül- 1 Ekim 2000, İzmir

22. XXIV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 18-20 Ekim 2002, Ankara

23. İnterplast Türkiye Derneği IX. Genel Kurulu "Rinoplasti Sempozyumu", 17 Nisan 2004, Mersin

24. Multidisipliner Yara Bakımı Toplantısı, 17 Aralık 2004, Mersin

25. Yara Bakımı Derneği "Temel Yara Bakımı Eğitimi", 8-9 Ocak 2005, İstanbul

26. Cerrahi Olmayan Estetik İşlemler Kursu, 14-17 Aralık 2017, İstanbul

27. Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu, 10-11 Şubat 2018, İstanbul

Make An Appointment