Estetik Kulak

“Otoplasty” genellikle kepçe kulakları başa daha yaklaştırmak, eksik kıvrımlarını şekillendirmek veya büyük kulakları küçültmek amacıyla yapılır. Bu operasyon genellikle okula başlamadan önceki çocuklara yapılmaktadır. Operasyon ne kadar erken yapılırsa çocukların dış çevrede karşılaşacağı problemler daha az olacaktır. Bu ameliyat erişkinlerde de yapılabilir ve erişkinler için ek bir risk söz konusu değildir.

Cerrahi Plan:

Birçok cerrah, çocukların kepçe kulakları hakkındaki hissi sorunlarına ebeveynlerin duyarlı olmalarını önermektedir; çocuğunuz değişiklik isteyene kadar cerrahi için ısrar etmeyiniz. Kulakların şeklinden rahatsızlık duyan ve cerrahi isteyen çocuklar genellikle işlem sırasında daha uyumlu olmaktadırlar.
İlk görüşmede operatörünüz hastanın durumunu değerlendirecek ve en etkili tekniği önerecektir. Ayrıca cerrahi müdahale için nasıl hazırlanılması gerektiğini açıklayacaktır.

Cerrahi İşlem Nerede Yapılacak?:

Otoplasti genellikle outpatient (ayaktan cerrahi tedavi) olarak yapılmaktadır; bazen doktorunuz müdahalenin hastanede yapılmasını önerebilir, böyle bir durumda hastanede bir gece geçirebilirsiniz.

Anestezi Şekli:

Çocuğunuz küçükse doktorunuz genel anestezi önerebilir, böylece çocuğunuz operasyon boyunca derin bir uyku içinde olacaktır. Daha büyük çocuklar veya erişkinler için doktorunuz bir sedatif ile kombine ederek lokal anesteziyi tercih edebilir. Bu durumda çocuğunuz uyanık ancak gevşemiş olacaktır.

Operasyon:

Otoplasti genellikle 1-2 saat sürer, komplike olgular daha uzun sürebilir. Bu teknikte kulak arka yüzdeki kıvrım içinde küçük bir deri kesisi yapılarak kıkırdak dokular ortaya çıkarılmakta ve kıvrım oluşturabilmek amacıyla kıkırdak doku hafifçe törpülenerek şekil verilebilir hale getirilmekte ve daha sonra alınmaya gerek olmayan dikişlerle kıvrım oluşturulmaktadır. Gerekirse daha doğal bir kıvrım oluşturmak amacıyla veya kulağı başa daha fazla yaklaştırmak için bir miktar kıkırdak ve deri çıkarılabilir..

Ameliyat Sonrası:

Erişkinler ve çocuklar ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkıp dolaşabilir ve eve gidebilirler. Hastamızın başı, ameliyatın sonunda şekillenme ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için sarılacaktır. Kulaklar birkaç gün ağrıyabilir ancak bu şikayet ilaçlarla yatıştırılabilir.
Yedi gün sonra bu sargı çıkarılarak daha hafif bir pansuman ile baş sarılacaktır. Bu sargıların da çıkarılmasından sonra doktorunuz özellikle geceleri kullanmak üzere kafa bandı önerecektir. Bu bandın gündüz de kullanılması kulağın şeklinin daha iyi muhafazasına yardımcı olacaktır. Dikişler genellikle bir hafta içinde alınır veya kendiliğinden eriyen dikişler kullanılabilir.
Kulağın büküleceği herhangi bir aktiviteden bir buçuk ay kadar kaçınılmalıdır. Erişkinlerin çoğu işlerine aşağı yukarı on gün içinde dönebilir. Çocuklar yedi gün civarı bir sürede okula gidebilirler, ancak aktivitelerde dikkatli olmaları gerekir. Çocuğunuzun öğretmeninden bu konuda birkaç hafta boyunca çocuğunuza göz kulak olması yönünde yardım isteyebilirsiniz.
Otoplasti kalifiye,deneyimli bir cerrah tarafından yapılırsa komplikasyonlar oldukça nadir ve küçüktür. Ancak her cerrahide olduğu gibi cerrahi ile ilgili riskler ve işleme özel spesifik komplikasyonlar söz konusu olabilir.
Hastaların küçük bir yüzdesinde kulakta kan pıhtısı gelişebilir. Bu pıhtı kendiliğinden eriyip yok olabilir veya bir iğneyle çekilebilir.Nadiren, kulak kıkırdağında skar dokusu oluşumuna neden olan bir enfeksiyon gelişebilir.Bu enfeksiyonlar genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir; nadiren enfekte bölgeyi cerrahi işlemle boşaltmak gerekebilir.

Daha Doğal Görünümlü Kulaklar:

Birçok hasta, genç veya erişkin kulak ameliyatı sonucundan tatmin olmayabilir. Ancak amaç unutmayınız ki mükemmele ulaşmak değil daha iyiye ulaşmaktır. Her iki kulağın tıpa tıp eşit olacağını ummayınız; mutlak simetri hem olanaksız hem de doğal olmayan bir şeydir. Müdahaleyi ve beklentilerinizi operasyon öncesi doktorunuzla tartışırsanız sonuçtan daha memnun kalma şansınız artar.

Make An Appointment