Videolar

Çalışma Prensiplerimiz

Mahremiyet

Hastaların fotoğraf ve doktorla olan süreç içindeki tüm deneyimlerinin şartlar ne olursa olsun hasta ile doktoru arasında kalmasıdır.

Hastane-Hijyen

Yapılacak girişim ve operasyonların tam teşekküllü, ruhsatlı hastane ve hijyenik/güvenli ameliyathane ortamlarında gerçekleştirilmesidir.

Zarar Vermeme

Bu anlayış tüm tıp dallarında göz önünde ilk bulundurulması ve çok dikkate alarak uygulanmaya çalışılması gereken bir zorunluluktur.

Saygı

Hastaların sağlık, güzellik, ekonomik beklentilerine saygı duyarak, kendilerine en uygun seçeneğin aranması, güvenlerinin umut ve beklentilerinin ticari beklentilere feda edilmemesi, aksine güvence altına alınmasıdır.

Kişiye Özel Yaklaşım

Değerlendirmeye gelen tüm danışan ve hastalar için klişeler, herkese aynı kalıpta uygulamalar ve şablon yaklaşımlar yerine, kişinin fiziksel, genetik, sosyal, bedensel ve zihinsel yapısına en uygun seçeneğin belirlenmesidir.

Bilgilendirme

Tüm danışanlara risk ve girişim sonrası olası sonuçlar ve süreç hakkında kendilerine gerçekleri örtmeden, zorlukları hafifleterek aktarmadan bilgilerin olduğu gibi anlatılmasıdır.

Make An Appointment