Liposuction

Vücut güzelliği hissi, vücut konturlarının düzgünlüğü ile oluşmaktadır. Kalça, bel, uyluk gibi yapıların arasındaki sınırlar, diz, ayak bileği, boyun kavsi gibi ince bölgeler, vücut silüetini ortaya çıkarmakta çok ciddi öneme sahiptir. İşte bu bölgelerdeki lokal yağlanmalar oldukça sık ortaya çıkmakta ve genel vücut görünümünü ciddi şekilde bozmaktadır. Bu durum kadın vücudunda formun temel öğesi olan kıvrımların kaybına ve hantal bir biçime neden olurken erkek vücudunda da göbek ve uyluk bölgelerindeki yığılmalarla kendini göstermektedir. Her iki cinsiyet için de hoşnutsuzluk kaynağı olan bu görüntüler kilo vermeye rağmen kalıcı olabilmektedir

Kullanılan terimlerin sözlük anlamı:

Liposhaping = Yağların şekillendirilmesi
Bodyshaping = Vücut şekillendirilmesi
Bodysculpturing = Vücudun artistik heykeltraşlığı
Bodycontouring = Vücudun konturlarının düzeltilmesi


Yukarıdaki bütün terimleri içeren bu şekillendirme işlemi liposuction tekniği uygulanarak yapılır.

Liposuction (vakumla yağ emme) ince kanüller kullanılarak üç şekilde:

1- Enjektörle
2- Hastane merkezi vakum sistemiyle
3- Özel vakum cihazı ile yapılabilir.

Liposuction (vakumla yağ alma) ile vücut şekillendirmesi bölgesel olarak toplanmış fazla yağ birikimlerini uzaklaştırma tekniğidir. Bu teknikle kollar, diz, alt bacak, gövde, sırt, meme, boyun, çene altına ve daha sıklıkla kalçalar, dış uyluk, iç uyluk, ön uyluk, kalça yanları ve karın bölgesindeki yağ toplanmaları uzaklaştırılır ve bu bölgelere yeni şekil verilir.

Küçük deliklerden girilerek, yağın vakum ile alınması böylece vücut şeklinin düzeltilmesi plastik cerrahide çığır açmıştır. Kesisiz ve dolayısıyla, izsiz bir yöntemin gelişmesi hastaları ve doktorları çok mutlu etmiştir.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme:

Eğer liposuction düşünüyorsa kişinin atması gereken ilk adım bir plastik cerraha danışmaktır. Hasta, arzulanan sonucun kusursuzluk değil düzeltme olduğunu akılda tutarak cerrahi sonrası iyi görünme ve iyi hissetme konusundaki beklentilerini açık yüreklilikle tartışmalıdır.

Herhangi bir estetik ameliyat girişiminden önce saptanması gereken en önemli faktörlerden biri duygusal dengedir. Liposuction vücut hatlarınızın şeklini düzeltebilir fakat hayat şeklinizi değiştiremez. Estetik cerrahi görünümünüzü düzeltebilir ve kendinize olan güveninizi tazeleyebilir fakat gerisi size bağlıdır.

Liposuction diyet ve egzersiz yoluyla sağlanabilecek kilo kaybı yerine uygulanabilecek bir yöntem olmadığı gibi şişmanlık için de çare değildir. Dikkatle değerlendirilip seçilmiş vakalar için uygun bir cerrahi tekniktir. Cerrahınız size liposuction yerine veya onunla birlikte deri ve yağ dokusunun kesilerek çıkarıldığı bir ameliyat önerebilir (Dermolipektomi).

Liposuction işlemi iki türlü fayda göstermektedir: Bunlardan birincisi yağ dokusunun fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. İkinci ve daha önemli olan etki ise yağ dokusunun gördüğü hasar sonucu bu bölgede yara iyileşmesinin tetiklenmesi ve bu süreç sonunda dokunun daha gergin, daha düz bir hale gelmesidir. Ayrıca ciltte “sellülit” görüntüsüne neden olan çeşitli doku bağlantıları da kırıldığından bu konuda da oldukça belirgin iyileşme sağlanmaktadır. Günümüzde klasik liposuction işlemi ultrasonik dalgalar ve lazer ile kombine edilebilmekte ve bunların cilt üzerindeki sıkılaştırıcı etkilerinden faydalanılmaktadır. Ancak gözle görülür iyileşmede esas rol yine liposuction’ ındır.

Liposuction ile vücut şekillendirmenin başarısındaki sır, bu teknikle emilen yağlarla birlikte yağ hücreleri ve yağ reseptörlerinin bir kısmının (%50 civarı) alınması böylece bu bölgelere eskisi gibi aşırı yağ toplanamamasında yatmaktadır. Vücut şekillendirmesi planlanırken, bölgesel yağ toplanma odaklarının tümünün değerlendirilmesi ve liposuction yapılacak bölgelere hepsinin dahil edilmesi başarı için en önemli yaklaşımlardan biridir. Aksi takdirde bu bölgelerden sadece bir veya ikisinden alınacak yağ ileride geri kalan dört bölgede aşırı yağ toplanmasına sebep olacaktır.

Kullanılacak cerrahi tekniğe ilaveten, cerrahınız, anestezi, ameliyatın nerede yapılacağı, ameliyat gerçekte ne kadar başarılıdır gibi sizin durumunuzla ilgili özel ayrıntıları da tartışacaktır. Liposuction'a karar verilmeden önce ameliyatın riskleri, bedeli gibi değerlendirilmesi gereken ilave etkenler cerrahla bu dönemde tartışılmalıdır.

Cerrahinin muhtemel riskleri ve liposuction ile ilgili özel zorluklardan haberdar edilmiş olmanız gerekmektedir ( Örn: Bazen aşırı yağ fazlalığı olan vakalarda ikinci bir ameliyat gerekebilir). Enfeksiyon veya lokalize kan birikimi gibi ameliyat sonrası komplikasyonlar sık değildir ve tedavi edilebilirler. Komplikasyon riski iyileşme dönemindeki takiplerde cerrahınızın önerilerine uyarak azaltılabilir.

Cerrahi Yöntem:

Liposuction yapılacak bölgelerde yağın çekilmesi “Kuru teknik “, “ Wet teknik” (Yaş teknik), “ Superwet teknik “ (Çok yaş teknik) ve “ Tümessan teknik” olmak üzere dört şekilde yapılabilir. Wet teknik (yaş teknik), bu teknikte vücut içine iğnelerle özel serumlar verilerek yağların burada eritilmesi ve bu sayede de yeterli bir yağ emilme imkanı sağlanır. Süperwet teknikte ise daha fazla serum vererek yapılan bir teknikle yağları daha iyi erittikten sonra buradan emilmesini sağlamaya çalışılır. Tümessan teknik ise 10 litre serum verildiği için birçok hastada tehlikeler yaratması kalp ve akciğerleri yüklemesi nedeniyle birçok cerrah tarafından terk edilmiştir . Ancak superwet dediğimiz teknikte hastanın boyutlarına göre değişmek üzere bir ile dört litre hatta bazen beş litre özel serumlar vererek bu yağları eritip daha sonra bunların vakumla alınmasını sağlamış olmaktayız. Bu teknik daha az kan bulaşmış yağ kitlelerinin emilmesine olanak vermektedir.

Liposuction, kilosu ve vücut yapısı nispeten normale yakın vakalarda oransız olarak genişlemiş kalça, kalça yanları, uyluklar, karın, bel civarını inceltmek için uygulanır. Bu değişikliklerle birlikte kollardaki, baldırlardaki, dizlerdeki, göğüs üstündeki, çene altındaki yağların uzaklaştırılması sıklıkla aynı ameliyatta yapılabilir.

Yöntemin kapsamı arzulanan değişikliklerle ve cerrahınızın uygun gördüklerine bağlıdır. Cerrahınızın önerisine göre ayaktan tedavi merkezinde ayaktan olarak veya hastaneye yatarak ameliyat edilebilirsiniz.

Liposuction, tedavi edilecek bölgenin uyuşturulduğu lokal anestezi altında veya genel anestezi ile yapılabilir. Anestezi uygulamasından önce gerginliği yatıştırmak için medikasyon verilir. Sedatif (yatıştırıcı) lokal anestezik ameliyat esnasında rahat olmanızı sağlayacaktır. Eğer genel anestezi uygulandıysa tüm ameliyat boyunca uyuyacaksınız.

Ameliyat, liposuction uygulanacak bölgeye yapılan yaklaşık 0,5 cm.lik kesi ile başlar. Künt uçlu, ucuna yakın ufak delikleri olan ince boru şeklindeki kanül kesi yerinden geçirilir. Dıştaki uca emici ünite bağlanır. Cerrah kanülü deri altı dokusunda, uzaklaştırılacak yağ miktarını ayırarak kullanır. Yüksek vakum basıncı yaratılır ve yağ dışarıya emilir. Bazen istenmeyen tüm yağ birikintilerini uzaklaştırabilmek için ulaşım sağlamak için ilave kesi gerekebilir. Kesi küçük ve sıklıkla gizlenmiş nedbe bırakacak şekilde bir kaç dikişle kapatılır.

Ameliyatı takiben tüm tedavi edilmiş sahaya alttaki dokunun şekline pürüzsüzce uyum sağlayacak şekilde derinin çekmesini hızlandırmak için sarkmamış derisi olanlarda streç çorap diğerlerinde ise elastik sargılarla bir bandaj uygulanabilir. Ameliyat sahasında çürüme ve şişmeyi azaltmak için sıkı baskı sağlayan bu yöntemle özel varis çorabı üç hafta kullanılır. Ameliyatın kapsamına bağlı olarak, işlem 45 dakikadan 2 saate kadar hatta daha uzun sürebilir.

Ameliyat Sonrası İyileşme

Cerrahi sonrası bir kaç gün ağrı kesicilere cevap veren çok hafif ağrı olabilir. Uyuşukluk hafif ağrılar bir süre daha devam edebilir. Yürüyüşler bu şikayetlerin çabuk kaybolmasına yardımcı olur. Hastaneye yatırılmış hasta genellikle ameliyattan bir gün sonra çıkartılacaktır, bazı istisna durumlarda bu süre uzayabilir. Koruyucu bantlar genellikle ameliyatın ilk haftasında açılır. Streç çorap'ın 2-3 hafta daha kullanılması önerilir. Biraz şişlik ve çürüme oluşacaktır ve tamamen kaybolmaları 6-8 hafta sürecektir. Tedavi edilmiş bölgenin üzerindeki deride dalgalanmalar veya pütürleşme olması ihtimali vardır. Ameliyat öncesi genellikle "sellülit" olarak adlandırılan deri gamzelenmesi gibi yüzey kusurları varsa ameliyat sonrası azalacak fakat tamamen kaybolmayacaktır. Bazı vakalarda bu bölgelerden uzaklaştırılan yağ miktarı derinin büzüşme kapasitesini aşıyorsa deride kalıcı sarkmalar olabilir. Normal kilosunun üzerinde olup lokalize yağ depozitleri olan vakalar giyinikken daha iyi bir görünüm elde etmek için, kontur düzensizliği ve derinin yeniden şekillendirilmesinin daha az olması ihtimalini kabul etmeye hazır olmalıdırlar. Deri elastikiyetinin kaybolduğu, ileri yaştaki kişilerde maksimum iyi sonucun alınması için ikinci bir işlem ile fazla derinin cerrahi olarak uzaklaştırılması gerekebilir. Ameliyat sonrası devrede en az günde iki litre su veya çeşitli sıvı alınmalıdır. (çay, çorba, taze meyve suyu v.s.)

Make An Appointment