PLASTİK CERRAHİ NEDİR ?
image01 image01 image01 image01 image01

Plastik cerrahi fiziksel fonksiyonun düzeltilmesini; kazalar, hastalıklar ve doğmalık kusur ve bozuklukların azaltılmasını araştıran bir tıp uzmanlık dalıdır. "PLASTİK" kelimesi Eski Yunanca'dan alınmıştır ve şekil verme, biçimlendirme anlamındadır. Plastik cerrahi yüze ve vücuda ait özellikleri şekillendirmeyi ve kişinin görünümünü düzeltmeyi amaçlayan estetik cerrahiyi de kapsar.

Birçok insan, yanlış olarak Plastik Cerrahi’nin adını, rekonstrüktif amaçla kullanılan “Silikon” veya yine insan yapısı “Plastik” gibi maddelerden aldığını sanır. Plastik Cerrahi Yunanca “Plastikos” kelimesinden gelir ve şekil verme anlamı taşır. Kazalar veya yaralanmalarla meydana gelmiş doku hasarlarını restore etmeyi amaçlar. Plastik Cerrahi olarak sınıfladığımız işlemlerin milattan önceden beri uygulandığı bilinmektedir.Plastik Cerrahi işlemleri ana olarak “Rekonsrüktif” ve “Kozmetik” olarak iki ana gruba ayrılır. Rekonstrüktif ameliyatların amacı; kaza,hastalık veya doğumsal anomalilere bağlı vücudun herhangi bir parçasının form ve fonksiyonlarını restore etmektir. Yüzün ciddi yaralanmaları ve yüz kemiklerinin kırıkları ve bunların tedavileri Plastik Cerrahinin en sık ilgilendiği konulardandır.

Yine deri aşıları dediğimiz greftlerin, fleplerin ve doku genişleticilerin yanık tedavisinde kullanılması; çok ciddi yaralanmış bir alt ekstremiteye sırttan kas nakli gibi işlemler de rekonstrüktif cerrahinin hiç de nadir olmayan işlemlerindendir. Deri kanserlerinin tedavisi, doğuştan dudak-damak yarıklı hastaların tedavileri birçok Plastik Cerrahın en sık yaptığı cerrahi işlemlerdir. Kısaca Rekonstrüktif Cerrahi, anormal vücut bölgelerinde daha normal bir görünüm oluşturmak ve fonksiyonları geliştirmek için uygulanan cerrahi işlemlerdir denebilir. Burada öncelikle göz önünde tutulması gereken şey işlemin anormal doku veya bölgelerde yapıldığıdır.
Kozmetik Cerrahi ise çoğu zaman şekil ve fonksiyon olarak normal sınırlar içinde bulunan vücut parçalarının daha güzel olmasını amaçlayan cerrahi işlemlerdir. Örnek olarak yüz germe, yalnızca görünüm için buruna yeniden şekil verme ve vakumla yağ emme işlemleri...
İnsanın görünümünü daha da güzelleştirme arzusu yeni bir fenomen değildir. Eski Mısırlılar çok yoğun makyaj yaparlardı. Görünümü değiştirmek için yapılan cerrahi işlemler M.Ö. 400 yıllarında Hindistan’da sıkça uygulanmaktaydı. Birçok kültürde kulak memelerini veya dudaklarını büyütmek için; daha çekici veya düşmanlarını caydırmak amacıyla vücutlarının değişik yerlerini yaralayarak veya cerrahi işlemlerle nedbe dokusu oluşturmaktadırlar.

 

 

Cumartesi, 28 Temmuz 2012 18:16